NEN 2826:1999 nl

NEN 2826:1999 nl

Air quality - Stationary sources emissions - Sampling and determination of gaseous ammonia content

€31.25

Details

Beschrijft een methode voor de monsterneming en de fotometrische bepaling van het gehalte aan gasvorming ammoniak in emissies naar de lucht vanuit stationaire puntbronnen. De in deze norm opgenomen bepaling geldt voor gehalten aan gasvormig ammoniak in het meetbereik van 0,1 mg/m3 tot 3000 mg/m3. De monsterneming kan worden uitgevoerd in gassen met hoge stofgehalten en een temperatuur tussen 5 °C en 500 °C.

Additional Info

Published by NEN
Document type Standard
ICS 13.040.40 : Stationary source emissions
Number of pages 6
Replace NEN 2826:1997 Ontw. nl